Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare, som utreder ditt behov och fattar beslut om du har rätt till insatsen. Du kan kontakta kommunens 

3889

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Kommunen erbjuder också fixartjänst, anhörigstöd samt 

2021 — Är du inte nöjd kan du byta leverantör av serviceinsatser, kontakta din biståndshandläggare. Uppsägningstiden är en månad. Om du vill klaga  Biståndshandläggare i tjänst kan få hjälp på annat sätt kan du ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. De arbetar i hela kommunen​. Därefter beslutar biståndshandläggare om du har rätt till en insats och vilken hjälp som i så fall är lämplig. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga  Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan. Biståndsbedömning enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Kommunens bistandshandlaggare

  1. Warrant louder harder faster
  2. Ojaby skola

Tillsammans med kommunens biståndshandläggare görs en behovsprövning så insatserna ser olika ut för varje person. Hemtjänst brukar delas upp i två  Du kan få information om aktuell biståndshandläggare via kommunens växel. Vilken handläggare som du ska kontakta, beror på var i kommunen du bor. Vid  Kommunens biståndshandläggare skall också informera och underlätta för dig att kunna göra ett aktivt val om det är så du vill, men inte välja åt dig.

Telefontider.

Kommunen tar ut en avgift för vård, omsorg och service. Du betalar som regel en fast månadsavgift för den hjälp du har fått beviljad av kommunens biståndshandläggare. När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster, din boendekostnad och de insatser du har fått beviljat.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag samt torsdag och fredag mellan kl. 09.00-10.00. Muntligt: Vänd dig till kommunens biståndshandläggare.

kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren tar därefter kontakt med dig för att informera om kommunens möjligheter till stöd, råd och 

Alingsås kommun. Utbildning och barnomsorg. Barnomsorg, grundskola och covid-19. Kontakt. Förskola.

Kommunens bistandshandlaggare

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till inom kommunens ansvarsområde, i hemmet eller plats i särskild boendeform, görs av biståndshandläggare. Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om till exempel hemtjänst innan hemgång kontaktar sjukhuset efter samtycke biståndshandläggaren i kommunen. Väntetid för att få hjälp? Hur lång tid det tar innan du får hjälp beror på vilken typ av tjänst eller insats du behöver. Ansökan om hjälp görs till kommunens biståndshandläggare.
Källsortering stockholm

Kommunens bistandshandlaggare

Hur lång tid det tar innan du får hjälp beror på vilken typ av tjänst eller insats du behöver. Ansökan om hjälp görs till kommunens biståndshandläggare.

Biståndshandläggarna har tidigare haft ansvar för ett varsitt geografiskt område i Sala.
Boka tid trafikverketAlla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från kommunen. De stöd- och Ansökan om bistånd görs till kommunens biståndshandläggare. För att 

Då når biståndshandläggarna genom kommunens kundcenter. När du har ansökt om hjälp så kommer en biståndshandläggare att göra en utredning och bedöma din rätt till hjälp. Under ut­redningen så kommer biståndsbedömaren att ställa frågor om din livssituation och vilka behov du har. Biståndshandläggare . Tel.tid: mån-fre kl. 08.00-09.00.

Biståndshandläggare är ett stöd för dig för att eventuellt hitta rätt form av stöd och hjälp som du kan Telefonnummer: tfn 0554-191 00 (Kils kommuns växel).

13 jan. 2021 — Vilken hjälp du kan få beslutas av biståndshandläggare. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel. Vanliga frågor. Biståndshandläggare Hemtjänst. Telefonnummer: 0573-141 54. Handläggare LSS/Socialpsykiatri.

Vem kan du välja? Information om de olika utförarna finns här på webbplatsen när de blivit godkända av kommunen. Informationen kan du också få i tryckt form av kommunens biståndshandläggare. När du ansöker om en insats från kommunen så får du träffa en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren ska tittar på vilka behov du har, hjälper dig att göra en ansökan och fattar sedan beslut om vilken hjälp du kan få.