Akademiskt skrivande återkommer i alla texter ni ska arbeta med och därför är det viktigt att förstå principerna och traditionerna. Genom att arbeta med källor (böcker, artiklar, utredningar, fi lm m m ) och värdering av dessa kan man påvisa att man både förstått källorna och kan bygga ett …

2957

- Skriva- Akademiskt skrivande - Riktlinjer och verktyg - Guider och mallar - Referera. Kom förberedd! - Tag med allt relevant material. - Om det gäller text tar du med en pappersutskrift på textavsnittet det gäller. Du ansvarar själv för att: - Korrekturläsa dina texter. - Gå igenom dina hela arbeten.

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse. Visa  NFNF302 Effektivt akademiskt skrivande, 1,5 högskolepoäng. Effective Academic Writing, 1.5 credits. Forskarnivå / Third-cycle level. Fastställande. Kursplanen  Svenska för flerspråkiga - akademiskt läsande och skrivande 7,5 hp arbete med läsande och skrivande inklusive respons från lärare och kurskamrater.

Akademiskt skrivande kurs

  1. Vad är max merit
  2. Offentlig utredning engelska
  3. Visma kursus
  4. Norrtälje sommarjobb
  5. Filosofie kandidatexamen engelska
  6. Impulskontroll barn 6 år

Boka tid med handledare på Centrum för akademiskt skrivande & retorik. Japanska: Akademiskt skrivande. I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen. Besök kursrummet. Kursansvarig. Hiroko Inose. Sidfot.

13:15-15:00, Akademisk  att du förstår att det här seminariet är en akademisk kurs, inte en kreativ kurs. Professorn pratade om skillnaderna mellan kreativt och akademiskt skrivande.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla eller repetera kunskaper om akademiskt skrivande. Den förbereder för skrivandet på universitetet och ger 

Kurs i akademiskt skrivande MOOC-kurser är kurser som är öppna för alla och som du enkelt deltar i genom att skapa ett inlogg. Istället för poäng får du ett intyg som visar att du har deltagit i kursen. MOOC-kurser är ofta självstudiekurser där det inte finns lärare närvarande.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla eller repetera kunskaper om akademiskt skrivande. Den förbereder för skrivandet på universitetet och ger 

Kursen ger dig grundläggande kunskap och färdighet i att utforma en projektskiss där moment som ämnesavgränsning, problemformulering, materialinsamling och informationssökning ingår. Akademiskt skrivande 1 G1N. Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, SV116G. Anmälan. Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten. Förväntade studieresultat. För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse.

Akademiskt skrivande kurs

Gå igenom listan för Akademiskt skrivande. I kursen  Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet, samt att öva dig i att  Kursens syfte är att utifrån teori och praktik generellt utveckla din färdighet i att producera olika typer av texter som är vanliga i vetenskapliga sammanhang. Kursen  Förkunskapskrav. Kursen riktar sig till doktorander (för doktors- eller licentiatsnivå) vid den naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Doktorander  Om kursen.
Repslagare

Akademiskt skrivande kurs

Kursen riktar sig till doktorander (för doktors- eller licentiatsnivå) vid den naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Du får konkreta tips på vad du kan tänka på för att utveckla både dina texter och ditt skrivande. Du får också träning genom olika övningar och kortare skrivuppgifter.
Mellannamn


Kursens mål. Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna: • visa förtrogenhet med två utvalda huvudtyper av akademiskt vetenskapligt skrivande,  

Den studerande ges möjlighet att utveckla sin kunskap Kursens innehåll (Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, ENGC03) I kursen uppövas din förmåga att uttrycka dig i skrift på en korrekt och vårdad engelska inom den akademiska prosans olika genrer.

I kursen får du skriva texter av alla möjlig slag, såväl journalistiska som skönlitterära texttyper behandlas. Du skriver också egna alster i olika genrer. Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande.

[https Webbaserad kurs i akademiskt skrivande. Öppen kurs som ges av Lunds universitet. Observera att Luleå tekniska universitet inte ansvarar för kursen. 2017-03-30 Spanska II: Akademiskt skrivande. Fristående kurs.

Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna: Detaljer för kurs GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna. Utskriftsvänlig visning På de flesta kurser du läser förväntas du skriva olika typer av texter. Hos oss kan du få hjälp med allt från att komma igång till att finslipa den slutliga textversionen innan inlämning. Du kan få hjälp med texter på både svenska och engelska. Boka tid med handledare på Centrum för akademiskt skrivande & retorik. Japanska: Akademiskt skrivande. I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.