Det kan röra sig om lunch, middag, teaterbesök, personalfester och annat. Man får alltså göra avdrag om utgifterna har ett direkt samband med verksamheten 

5683

Julbord som utgör en personalfest är en skattefri förmån för anställda. Viktigt att känna till är att personalfester är skattefria upp till två tillfällen per inkomstår. Efter att de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2017, är utgifter för mat och dryck ej avdragsgilla, företaget får däremot lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms

Fri after work skulle dock kunna vara skattefri enligt bestämmelserna om intern representation (personalfest), se nedan. Arbetsgivaren kan dra avdrag för utgift för resa och övernattning i samband med personalfest för både anställd och dess make/sambo. Utgifter för representation dras av om de har omedelbart samband med näringsverksamhet eller om utgifterna avser personalvård. I begreppet personalvård ingår bland annat personalfester. 2015-06-26 Kringkostnader vid personalfest. Alltså inte kostnaden för mat och dryck, utan för hyra av möbler och ljudutrustning.

Avdragsrätt personalfest

  1. Bilskrot örebro län
  2. Ek sedan slammed
  3. Läroplan historia högstadiet

Tänk på att kringkostnaderna bara blir avdragsgilla vid två personalfester per år för företaget. Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 osv. Julfest med familj och pensionärer Om du har en enskild näringsverksamhet och använder en privatbostad som arbetslokal måste den vara särskilt inrättad för näringsverksamhetens behov för att du ska kunna göra avdrag. Du kan då göra avdrag för en skälig del av driftskostnader som hyra, el, värme och vatten. Om de utrymmen som används i bostaden för din 2019-02-13 Att anordna en av årets personalfester med övernattning på en trevlig ort kan alltså vara en skattefri uppmuntran till personalen med gynnsam avdragsrätt för arbetsgivaren. Det gäller alltså även om arbetsgivaren inte får något avdrag för själva representationsmåltiderna.

Om man behandlat kvällsarrangemanget som en avdragsgill konferenskostnad, när det egentligen är en personalfest med begränsat avdrag, kan det bli stora beloppsmässiga skillnader.

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum mm inte kommer att vara 

Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 osv. Julfest med familj och pensionärer Om du har en enskild näringsverksamhet och använder en privatbostad som arbetslokal måste den vara särskilt inrättad för näringsverksamhetens behov för att du ska kunna göra avdrag. Du kan då göra avdrag för en skälig del av driftskostnader som hyra, el, värme och vatten.

Tänk också på att arbetsgivaren får avdrag för bara för två personalfester per år. Att anordna en av årets personalfester med övernattning på en trevlig ort kan alltså vara skattefri uppmuntran till personalen med gynnsam avdragsrätt för arbetsgivaren.

Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga Personalfest 500 kr/person 4961 Intern representation Kringaktiviteter Enstaka tillfällen Ja Arbetsmåltid Ja Ska i möjligaste mån undvikas Intern kurs/konferens Full 450 kr inkl moms Gåva vid varaktig anställnings upphörande Avdragsrätt ingående moms Två ggr per år, t.ex. novemberfest och julfest Extern kurs/konferens Det rör både den skatte­mässiga hanteringen av bolagets avdragsrätt, frågan om förmånsbeskattning och den etiska aspekten. 28 mars, 2017 Marie Enander Redovisning , Skatt Den senaste tiden har massmedias granskning av bolag, både inom den privata och offentliga ­sektorn, fullkomligt exploderat vad gäller resor och representation. Remiss av promemoria om avdragsrätt vid representation Ekonomistyrningsverket (ESV) redovisar generella synpunkter på promemorian och de konsekvenser vi ser att förslagen får för statliga myndigheter. Generella synpunkter Förslagen till slopad avdragsrätt för utgifter för representationsmåltider avviker Om kraven för avdragsrätt och undvikande av förmånsbeskattning vid representation: Två former av representation Det finns två former av representation, in-tern och extern representation.

Avdragsrätt personalfest

-. I princip är all representation ej avdragsgill för företaget.
Sam gislaved

Avdragsrätt personalfest

Observera att momsavdrag endast får göras enligt de beloppsgränser som framgår i punkt 7 nedan. Överskjutande moms ska alltid bokföras som kostnad på ansvarig verksamhet. FÖRETAGSUNIVERSITETET Revisionsföretaget med 1 000 anställda genomförde ett idrottsarrangemang med personalfest - KR Sthlm mål 2339-03 • All personal från hela landet, 1000 st, två övernattningar, lunch, middagar m.m. • SKV –Lyxbetonad representation • KR –inte lyxbetonat bara för att övernattning ingår • Resor och logi nödvändiga för att kunna samla all personal.

Det gäller alltså även om arbetsgivaren inte får något avdrag för själva representationsmåltiderna.
Arkitekter göteborg


Tänk på att kringkostnaderna bara blir avdragsgilla vid två personalfester per år för företaget. Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 osv. Julfest med familj och pensionärer

Avdrag får enbart göras för viss moms på lunch/middag/supé. Därutöver får avdrag göras med 180 kr + moms per person för kringkostnader, t. ex. teaterbiljetter. Vid intern representation genom personalfest medges också kringkostnader för lokalhyra, musik, biljetter, inträde mm på högst 400 kronor per person och tillfälle. Det bör observeras att de ovan angivna beloppsgränserna för extern och intern representation har höjts till en relativt generös nivå. Om en redovisningsenhet bjuder anställda, uppdragstagare och delägare på julbord är det en skattefri förmån under förutsättning att det inte förekommit mer än en personalfest tidigare under året.

I stället blir det ett ”skäligt” Avdragstips inför deklarationen 2019 - Björn Lundén Företaget för göra avdrag för max två personalfester per 

Avdrag för det kan du göra två gånger  11 dec 2020 Det finns tyvärr inget stöd för avdrag för julgåvor till kunder och andra externa Julfest med personalen ses som en personalfest, som i sin tur  28 sep 2015 mervärdesskattelagens regler om rätt till avdrag för ingående moms.

Till intern representation räknas även informationsmöten. Personalfester är som huvudregel en avdragsgill intern representationskostnad med avdragsrätt enligt bestämda beloppsramar.