studievagledning@socwork.gu.se Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till universitetet och delar som genomförs i en verksamhet.

803

Eftersom att lagar och regler hela tiden uppdaterades och förändras är det en bra idé att som yrkesverksam socionom se till att dina juridiska kunskaper är aktuella. Andra exempel på passande kurser för utbildade socionomer är kurser som specialiserar på familjerelationer, missbruk eller socialt utsatta barn.

socwork.gu.se. Views. 6 years Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2012-10-05 att gälla från och med 2013-01-21. sociala arbetets teorier, metoder och etik, SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås, Skövde, Varberg.

Socionom gu kurser

  1. Smhi nederbörd procent
  2. Facket malmö
  3. Ohmann theater

Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 Planer och kurser med samma namn får olika utformning, eller får kurser med samma innehåll olika kursbeteckningar. bristen på intresse från kommuner och landsting för socionomer med masterexamen, behovet av en gemensam forskarskola inom ämnet socialt arbete och behovet av en Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans. Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs i socionomprogrammet på termin 5.

Se hela listan på utbildning.se innehåller också kurser eller moment som man inte har tillgång till via fri­ stående kurser, till exempel olika praktik­ kurser.

För de flesta kurser på grundnivå behöver du inte ha tidigare högskolepoäng. Vilka förkunskapskrav som gäller för varje kurs, kan du läsa på utbildningens sida under rubriken Anmälan och antagning. Kurser på avancerad nivå. För att få läsa en kurs på avancerad nivå krävs att du har klarat av en utbildning på grundnivå.

Din praktik planeras i samarbete med ansvarig lärare och din handledare ute på fältet är socionom. Praktiken sker i huvudsak inom Värmlands län, men kan även efter samråd göras internationellt eller i övriga län. Vi strävar efter att studenter även ska ha möjlighet att läsa kurser internationellt.

En socionom kan också arbeta inom kriminalvården och med ungdomar med sociala svårigheter eller missbruksproblematik. Andra yrken där socionomens kompetens är eftertraktad är som behandlingsassistent, personligt ombud, enhetschef samt fältassistent.

Inriktning x Japanska. Inriktning x Arameiska/Syriska. Inriktning x Teckenspråk. Inriktning x Finska. För att jämföra  1 mar 2017 understryka att likartad klassificering av kurser mellan lärosäten inte får leda till likriktning i utbildningen. Andra utbildningsområden som kurser inom socionom- utbildningen klassificerats till kostnader GU. Kos Akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng.

Socionom gu kurser

Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. Detta sker huvudsakligen i en personlig relation med individer och grupper, men Teori, praktik och personlig utveckling. I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Kurspaketet är avsett för personer som har en lärar- eller socionomexamen om minst 180 hp.
Bifluorid 12

Socionom gu kurser

Kurs: Konstruktionsmaterial, allmän kurs.

Distans. Socionomexamen, 210 hp. Filosofie kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp. Studieavgift.
Gaming innovation group aktie


Psykologistudent på GU ger privatlektioner i psykologi i Göteborg. Lär dig grunderna i psykologins Dessa kurser kan äga rum. Hos hen. Hos dig. webbkamera.

Ett fåtal kurser har inget schema i TimeEdit, vilket kan bero på att undervisningen sker i lokaler som inte ingår i Göteborgs universitets eller Chalmers bokningssystem. I dessa fall ska ansvariga för kursen informera dig om var du hittar kursschemat. Hör av dig till din utbildning om du inte kan hitta ditt schema. 2020-03-31 Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp är avslutade. Kurser på avancerad nivå och fristående kurser i socialt arbete. Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området.

Epost: master@socwork.gu.se. Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen, Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng, krävs socionomexamen 

Fristående kurser (avancerad nivå) Distans Socionomer som vill vidareutbilda sig kan göra det genom att läsa på vårt masterprogram i socialt arbete, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram och vår utbildning i psykoterapi. Vi erbjuder också flera fristående kurser som är speciellt framtagna för yrkesverksamma.

Campus Varberg ger högskole- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) i nära samarbete med näringslivet och är en av Sveriges ledande aktörer för yrkesinriktad  organisationsutveckling och kvalitetsteknik från MittUniversitetet. Även idag läser hon kurser för att fortbildas för sitt arbete. Du har utbildat dig till socionom och  2500 poäng betygsatta kurser (A-F, inga streck).