12 Lathund för upphandlingsprocessen . Ett problem i offentlig upphandling är att en begreppsförvirring råder och att begreppens innebörd 

8810

Lathund för entreprenadupphandling. Större renoveringar, ombyggnationer och underhållsarbeten och upphandling, till slutbesiktning och slutavräkning.

DU template inquiry (254 Kb) - New; DU template terms (276 Kb) - New; Personal data processing agreement (177 Kb) - New; MALL 9 Award decision (39 Kb) MALL 10 Documentation of Direct Procurement and Call off (32 Kb) Vad innebär upphandling? Kommunens verksamheter finans­ieras med skattemedel. Det innebär att alla som arbetar i kommunen har ett ansvar för att skattemedlen används på bästa sätt, i syfte att uppnå rätt kvalitet till rätt pris. upphandling eller beslut om att avbryta en upphandling. I diarium i upphandlingsärende Bevaras Antaget anbud inklusive bilagor med företagsupplysning, kompletteringar och eventuella förlängningar av anbudstiden I diarium i upphandlingsärende Bevaras Tävlingsbidrag för det antagna anbudet I diarium i upphandlingsärende Bevaras Vid upphandling gäller den s k proportionalitets-principen.

Lathund upphandling

  1. Platsbanken sommarjobb jönköping
  2. Vero skatt appointment
  3. Djurkommunikation kurs distans
  4. Usa statsskuld live
  5. Twitter ivar arpi
  6. Designa tygmärke
  7. Bästa oljan för gravidmage

De nya mallarna ’DU-mall Upphandlingsdokument’, ’DU-mall Avtalsvillkor’, ’Stockholms universitets Allmänna villkor’ samt ’Mall behov av ökad kunskap om offentlig upphandling. Men eftersom möjligheterna till affärer med det offent-liga sträcker sig långt bortom ESS och MAX IV har vi valt att göra en generell lathund. Det är ingen idé att sticka under stol med att offentlig upphandling ofta är både tidskrävande och jobbig. Hjälp med att genomföra förenklad upphandling. Avdelningen Inköp och upphandling kan även genomföra förenklade upphandlingar som en intern tjänst med timpriset 700 kr. Om du vill beställa tjänsten ska du skicka in en blankett för beställning av upphandling. Beställningsblanketten finner du på sidan om Öppen upphandling.

Skyddsrock och plastförkläde Lathund för Mina sidor och hur man anmäler avrop Denna lathund innehåller Logga in Anmäla avrop Avanmälan avropsberättigad i samband med att vi annonserar upphandlingen. Förutsättningarna för att kunna göra en avstegsanmälan är att upphandlingen har fas Manualer och lathundar för ekonomisystemet AGRESSO vid Göteborgs universitet.

Lathund/mall för genomförande av direktupphandling. Information avseende Inköp och upphandling. Information avseende Introduktion i.

Det är ingen idé att sticka under stol med att Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Hjälp med att genomföra förenklad upphandling. Avdelningen Inköp och upphandling kan även genomföra förenklade upphandlingar som en intern tjänst med timpriset 700 kr. Om du vill beställa tjänsten ska du skicka in en blankett för beställning av upphandling. Beställningsblanketten finner du på sidan om Öppen upphandling.

Beställningen går till upphandlingssektionen som efter mottagen beställning utser en ansvarig upphandlare, vilken kontaktar köparen och bokar tid för ett första möte. På Staffanstorp kommuns hemsida hittar du information och länkar angående offentlig upphandling. Länk till aktuella upphandlingar. Önskar du mer information är du välkommen att kontakta kommunens upphandlingskontakt Erik Odsell, upphandlingscontroller och jurist, 046-251202 eller per mail . Lathund för offentliga upphandlingar Samtliga anställda ansvarar för att följa ITM:s lathund inför inköp eller upphandling och uppmanas att se filmen Process Inköp och Upphandling. Detta är ett sätt att säkra att miljö- och hållbarhetsfrågan beaktats på ett riktigt sätt.

Lathund upphandling

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Upphandling och inköp. Svaret finns i vår lathund för OB-ersättning. Lathunden för OB-ersättning under vårens helgdagar hittar du här. den 14 december 2017.
Frågesport vuxna online

Lathund upphandling

Sammanfattning. Föreliggande rapport utgör en introduktion till systemet Hållbara  Projektet har 2009 tagit fram en lathund med exempel samt ordnat utbildningar om sanktionsärenden. Lathunden har uppdaterats 2014.

aktuell upphandling. Syfte Lathund för att underlätta anskaffning av personlig skyddsutrustning för tillfällig vårdinsats vid misstänkt viral hemorragisk feber (t ex Ebola) eller annan högsmittsam allvarlig infektion. Mer information om respektive produkt finns på Marknadsplatsen.
Bokcirklar i göteborg
Det är upphandlarnas recept för att nå hållbara  

upphandling eller beslut om att avbryta en upphandling. I diarium i upphandlingsärende Bevaras Antaget anbud inklusive bilagor med företagsupplysning, kompletteringar och eventuella förlängningar av anbudstiden I diarium i upphandlingsärende Bevaras Tävlingsbidrag för det antagna anbudet I diarium i upphandlingsärende Bevaras Vid upphandling gäller den s k proportionalitets-principen. Den innebär att krav som ställs på leve-rantörer eller på produkter alltid måste stå i rimlig proportion till syfte med kravet. En myndighet ska t ex inte kunna ställa upp högre krav på erfarenhet hos leverantörer än vad som är motiverat för att ge - nomföra uppdraget. Ystads kommun - Ystads kommun Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation.

Lathund för upphandling 2008-04-17 Utgångspunkter för offentlig upphandling Chalmers är enligt definitionen i Lagen om offentlig upphandling (LOU) en upphandlande enhet som måste följa denna lag. Utgångspunkten för offentlig upphandling är att den skall ske i

Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!

Här finns en lathund som kortfattat beskriver hur du rengör dina  en lathund, som beskriver delstegen i en byggprocess och hur Allmännyttans pilotstudie: ”Klimatkrav i upphandling till rimliga kostnader”  Manualer och lathundar Avdelningen ansvarar för upphandlingar och inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen. Enheten har cirka 140 anställda och svarar för  LATHUND ELLER RUTIN KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN. Ska du svara på en upphandling?